Obecná polícia Palárikovo

Vítame Vás na stránkach Obecnej polície Palárikovo, ktoré vznikli najmä kvôli Vám- občanom Palárikova a kde by sme Vám chceli poskytnúť základné informácie o úlohách ObP  a pomôcť Vám užitočnými radami vo Vašom bežnom živote. Chceme Vás naučiť, ako máte reagovať vo vybraných situáciách, aby ste znížili riziko svojho ohrozenia a systematicky predchádzali všetkým negatívnym javom a posilňovali tie pozitívne.

Ambíciou náčelníka ObP je enormná snaha o vybudovanie akcieschopnej a uznávanej ObP. Je preto potrebné klásť dôraz na delegovanie právomocí a adekvátnu kontrolu vykonávaných úloh.
ObP je tu v prvom rade pre občana a našou snahou bude do budúcnosti zefektívňovať poskytované služby.

Úlohou ObP nie je len pôsobiť represívne, ale najmä sa snažiť o preventívne pôsobenie. To znamená, radami prispievať k predchádzaniu zla, zvyšovať právne vedomie čo najširších vrstiev obyvateľstva v obci. Význam prevencie sme si v Obecnej polícii v Palárikove uvedomili už dávno. Ale nestačí si len niečo uvedomiť, je treba v tomto smere aj niečo urobiť. Účelom je i vedieť poradiť občanom, dospelým, deťom, i mládeži vždy nájsť alternatívne riešenia pre ich problémy v oblasti vlastnej ochrany zdravia i majetku, ktorých realizácia nebude za cenu porušenia zákona a následne ich nechať sa rozhodnúť, ktorú z nich si vyberú. Občan si musí uvedomiť, že prevencia kriminality je užitočná hlavne pre neho a hlavne on bude mať z nej zisk. S našimi radami sme mysleli na všetky vrstvy občanov. Uvedomujeme si, že pomáhaním Vám, pomáhame vlastne i sami sebe.


Nakoľko príslušníci ObP nemôžu byť všade, veci sa často riešia na sťažnosti a podnety občanov. Opakovane však dochádza k situáciám, kedy občania požiadajú o našu pomoc, ktorá nespadá pod naše kompetencie. Z toho vznikajú aj konfliktné situácie a k takýmto nejasnostiam dochádza najmä z nevedomosti občanov o vykonávaní činnosti a právomociach ObP. Aby sme sa tomuto vyhli, radi Vás budeme informovať pomocou tejto stránky.

Tel: +421 905 383 096 -- e-mail obecpolicia@zoznam.sk

  

Štítky

Neboli nájdené žiadne štítky.

Novinky

Skládky materiálu

25.04.2012 09:14
V mesiaci apríl sme začali s monitorovaním skládok materiálu (a iných) pred nehnutelnosťami občanov, z tohto dôvodu Vás žiadam o rešpektovanie výzvy z našej strany a o bezodkladné odstránenie skládky v stanovenom termíne, predídete tým možným postihom zo strany ObP.

Ihrisko za Obecnou políciou

25.04.2012 09:08
V zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva číslo 10/120329 , Vám oznamujem že ihrisko je prístupné verejnosti počas služieb Obecnej polície Palárikovo a to do 20.00 hod. po tomto čase bude ihrisko uzatvorené.

UPOZORNENIE

04.04.2012 16:23
IObecná policia Palárikovo upozorňuje občanov na dodržiavanie zákazových značiek na území celej obce. Zvýšený dôraz budeme klásť na dodržiavanie zákazu státia a zákazu zastavenia a v neposlednom rade na nedovolené parkovanie na zelených plochách 

policia pre občana

Dátum: 05.06.2014

Vložil: Pharmb955

Titulok: Good info

Very nice site!

Dátum: 05.06.2014

Vložil: Pharmg273

Titulok: Good info

Very nice site! cheap goods https://oixapey2.com/rqsrrs/4.html

Dátum: 05.06.2014

Vložil: Pharmd579

Titulok: Good info

Very nice site! [url=https://oixapey2.com/rqsrrs/2.html]cheap goods[/url]

Dátum: 05.06.2014

Vložil: Pharme620

Titulok: Good info

Very nice site! <a href="https://oixapey2.com/rqsrrs/1.html">cheap goods</a>

Dátum: 04.06.2014

Vložil: Pharmd551

Titulok: Good info

Very nice site!

Dátum: 04.06.2014

Vložil: Pharmc474

Titulok: Good info

Very nice site! cheap goods https://opeyixa2.com/qvovqqa/4.html

Dátum: 04.06.2014

Vložil: Pharme561

Titulok: Good info

Very nice site! [url=https://opeyixa2.com/qvovqqa/2.html]cheap goods[/url]

Dátum: 04.06.2014

Vložil: Pharmd227

Titulok: Good info

Very nice site! <a href="https://opeyixa2.com/qvovqqa/1.html">cheap goods</a>

Dátum: 03.06.2014

Vložil: Pharmd709

Titulok: Good info

Very nice site!

Dátum: 03.06.2014

Vložil: Pharme649

Titulok: Good info

Very nice site! cheap goods https://oieypxa2.com/oryaoor/4.html

Záznamy: 1 - 10 zo 35
1 | 2 | 3 | 4 >>

Pridať nový príspevok